Termékeink
Nyelvváltás
Menü

A Békás Kft.  2022. július 1-én induló

„Babbi, 70. születésnap promóciós játék”

menete és szabályzata

 

 

 1. A játék és a szervező

A „Babbi, 70. születésnap Promóciós játék” (a továbbiakban “Játék”) szervezője és lebonyolítója a BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft (1039 Budapest Ipartelep u. 1/b.). a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Résztvevő.

E-mail: info@bekaskft.hu

A promóciós termékeket a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a www.bekaskft.hu címen érhető el.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

 1. Részvételi feltételek

A Játékban a Békás Kft azon vásárlói vehetnek részt, akik 2022. július 1-31 közötti időszakban Babbi márkájú terméket vásárolnak a megadott minimum rendelési értékben. A figyelembe vehető megrendelési értékbe nem számítanak bele a korábban kötött kondíciós megállapodás alapján lehívott tételek.

A Játékban csak azok az érvényes adószámmal rendelkező vállalkozások vehetnek részt, aki nem minősülnek viszonteladónak vagy nagykereskedésnek. A Játékban résztvevő a továbbiakban: „Résztvevő” a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

 1. A játék időtartama menete

A játék időtartama: 2022. július 1. – 2022. július 31.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után leadott megrendelések nem vesznek részt a Játékban. Kiszállítás esetén a Játékban azok a megrendelések vesznek részt, amelynek kiszállítási napja 2022.július 1-július 31 közé esik.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Résztvevők által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest cégadatok igazolására.

Valótlan adatok közlése a Résztvevő kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

Nyertes sorsolásának ideje: 2022. augusztus 8. (hétfő)

A sorsolás napján a Szervező összesíti a Játék időtartama alatt vásárolt Babbi termékek adatait, megállapítja a játékszabályzat szerint figyelembe vehető vásárlási értékeket, valamint az egyes feltételek elérési dátumát. Az így létrejött adatbázisból a Szervező a https://commentpicker.com/random-name-picker.php honlap igénybevételével négy Játékost sorsol ki, melyből az első három Játékos privát tréninget nyer, a negyedik Játékos a fődíjat kapja. A Pótnyertesek kisorsolása ezután történik három körben, ugyanebben a sorrendben. A nyertesek és pótnyertesek sorsolása véletlenszerű módszerrel történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a sorsolási adatbázisba történő bekerülésről külön értesítést nem küld.

 

Nyertes sorsolásának helyszíne: BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft (1039 Budapest Ipartelep u. 1/b.)

A sorsolás nyilvános.

 

Szervező a nyertest a sorsolást követően, 48 órán belül értesíti nyereményével kapcsolatosan. Az értesítés emailben és telefonon történik a korábban megadott elérhetőségen.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

§ a játékra jelentkezésekor nincs regisztrált cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma;

§ az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;

§ bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon    szándékosan befolyásolni próbálja;

§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Promóciós termékek:
 • A promóciós időszakban összesen, minimum nettó 70.000 forintos Babbi márkájú termék vásárlása esetén adható Babbi promóciós termékek: falióra, spatula, jegyzetfüzet, minta, póló, baseball sapka, pénzvisszaadó tálca (a készlet erejéig). A termékekből változó összetételű -jellemzően 2-3 promóciós termékből álló- csomagot állít össze Békás Kft. Az eszközök nem választhatóak és a promóció a készlet erejéig érvényes. A promóciós termékek száma korlátozott. A promóciós termékek kiosztásának sorrendjét a feltételek elérési dátuma határozza meg. A termékek változtatásának jogát fenntartjuk. Egy cég részére egy promóciós termék/csomag adható.
 • Összesen minimum nettó 100.000 forintos Babbi márkájú termék vásárlása esetén kisorsolunk 3 céget, akik privát tréninget nyernek a Babbi fagylaltmesterével (A tréning tartalmazza: 1 napos partnerlátogatás személyre szabott tréninggel a cég előzetesen monitorozott igényei alapján pl fagylalt készítés, recept javítás, új íz, választék összeállítás  stb)
 • FŐDÍJ: Összesen minimum nettó 100.000 forintos Babbi márkájú termék vásárlása esetén kisorsolunk 1  nyertest, aki részt vehet egy olaszországi Babbi gyárlátogatáson (1 nyertes cég: 2 fő, a látogatásra várhatóan 2022 őszén kerül sor). Az utazási csomag tartalmazza 2 fő részére: repülőjegyet Budapestről oda-vissza, fejenként 1 kézi és 1 feladott poggyásszal, repülőtéri transzfer a repülőtértől a szálláshelyig érkezéskor és vissza a hazautazás napján, szállás reggelivel, Babbi gyárlátogatás privát transzferrel.

A változtatás jogát a gazdasági és háborús helyzettől függően fenntartjuk. Egy cég részére egy ajándék adható (privát tréning vagy a gyárlátogatás).

 

A nyeremény másra át nem ruházható.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási-, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, hiányos- vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Résztvevők számára.

 

 1. Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Résztvevők nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Résztvevő akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Játék lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

A játékban a kondíciós megrendelések és a nagykereskedések nem vehetnek részt.

 

 1. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Résztvevő részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Szervező valamennyi nyereményre 3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

 

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Résztvevőknek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. A nyeremény átvétele

A promóciós termékeket és a nyereményeket a területi képviselő szállítja ki a Nyertesnek a promóciós időszak/ nyereménysorsolás után, legkésőbb 2022. augusztus 31-ig.

 

 1. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Résztvevők adatainak helytállóságát Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

 1. Adatkezelés 

A Játékban résztvevő cégek adatait a Békás Kft. célhoz kötötten, kizárólag jelen Játékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Résztvevő hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt céges adatait Szervező a nyertesek névsorában közzé tegye.

Azáltal, hogy a Résztvevő részt vesz a Játékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen céges adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Résztvevő feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat statisztikai célú adatfeldolgozással kapcsolatban kezelje

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Résztvevők adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://bekaskft.hu/Adatkezelesi-szabalyzat-jADATKEZ.html

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

 

 1. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

 

Budapest, 2022. június 30.

Bejelentkezés
Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Tudjon meg többet
Értem