Termékeink
Nyelvváltás
Menü

 

ÁLTALÁNOS  SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

érvényes: 2022.07.01-től

 

  A BÉKÁS Nagykereskedelmi Kft /1039 Budapest Ipartelep u. 1/b./, mint Szállító a szállítási keretszerződéseit az alábbi feltételekkel köti meg és teljesíti.  

 

I. Általános rendelkezések

 

 1. A Szállító élelmiszeripari, elsősorban cukrász-, sütőipari-, gasztronómiai alap-, segédanyagok, eszközök és kiegészítő anyagok nagykereskedelmével foglalkozó, HACCP minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező gazdasági társaság. A Megrendelők igényeit rövid szállítási határidővel elsősorban saját raktárról elégíti ki.

 

 1. A Szállító szavatol azért, hogy a jelen szerződés alapján szállított termék minőségi jellemzői, ára és csomagolása megfelel a Szállító terméklistáján szereplő jellemzőknek.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy olyan árut bocsát a Megrendelő rendelkezésére, amely a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak, a környezetvédelmi előírásoknak és az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelel.

 

II. A szerződés tartalma

 

 1. A szállítási szerződés alapján a Szállító köteles a terméklistájában szereplő termékek közül megrendelt és visszaigazolt, illetve a Megrendelő által helyben kiválasztott termékeket a Megrendelővel egyeztetett időpontban kiszállítani, illetve a Szállító telephelyén a Megrendelőnek átadni, a Megrendelő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

 

III. Az áru megrendelése, a vásárlás

 

 1. Az áru megrendelése és visszaigazolása is történhet:
  • telefonon, faxon, e-mail-en, weben a www.bekaskft.hu webcímen
  • személyesen a Szállító áruházában hétköznapokon 7-15 óra között (itt helyszíni vásárlás is lehetséges)

Megrendelt termékek kiszállítása a Megrendelővel előzetesen egyeztetett túranapokon, de nem később, mint a megrendeléstől számított öt munkanap alatt történik, feltéve, hogy a Megrendelő megrendelését előző munkanap 14 óráig leadta.

IV. A teljesítés helye, módja

 

 1. A teljesítés helye - attól függően, hogy a Megrendelő kiszállítással rendeli meg a terméket vagy a helyszínen veszi át - lehet a Megrendelő telephelye vagy az általa megjelölt cím, illetve a Szállító telephelye.

 

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szállító kizárólag olyan szállítási címet tud bizonylatain feltüntetni, illetve olyan címre tud szállítás teljesíteni, amely szerepel a Megrendelő hivatalos okmányain (cégkivonat, alapítói okirat, működési engedély), vagy amely a NAV, a NÉBIH, az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása, a Civil Szervezetek Névjegyzéke adatbázisókból ellenőrizhető.

 

 1. A megrendelt áru átadása a megjelölt teljesítési helyen történik. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a megállapodás szerinti időpontban és helyen az áru átvételére jogosult személy jelen legyen, és az árut átvegye. A közreműködők magatartásáért a Megrendelő sajátjaként áll helyt.

 

 1. Az árunak az átvétel helyére történő szállítás költségei:

 

DÍJMENTESEN

 

-Budapest III. kerületében, Győr, Nyíregyháza, Keszthely és Szolnok közigazgatási határain belül nettó 35.000,- Ft feletti megrendelés esetén

-Budapest és környékén*, Győr környékén*, Nyíregyháza környékén*, Keszthely környékén*, valamint Szolnok környékén*, amennyiben a megrendelt áru értéke eléri a nettó 70.000 Ft-ot

-Törzsvevőink részére nettó 35.000,-Ft feletti megrendelés esetén, bármely érvényes kiszállítási címre

 

*Az aktuális településlista, -amelyre Szállító kiszállítást vállal- az alábbi címen érhető el:

 https://bekaskft.hu/-hSZALLTER.html

 

Szállító fenntartja a jogot a településlista változtatására!

 

DÍJTÉRÍTÉSSEL

 

-Amennyiben a megrendelt áru értéke nettó 35.000 Ft és nettó 70.000 Ft között van. (A mindenkor érvényes szállítási tarifákat a szállítási díjszabás tartalmazza: https://bekaskft.hu/-hSZALLDIJ.html),

-A 35.000,- Ft alatti megrendeléseket a Szállító nem szállítja ki.

 

GYORSSZERVÍZ SZOLGÁLTATÁS

 

Szállító gyorsszerviz szolgáltatást is vállal, amennyiben Megrendelő a szállítás napján 12 óráig leadja rendelését az alábbi feltételekkel:

-A rendelhető mennyiség maximum 1 000 kg.

-Kiszállítás: Budapesten és környékén (Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Csömör, Diósd, Dunaharaszti, Dunakeszi, Ecser, Érd, Fót, Gyál, Halásztelek, Kistarcsa, Maglód, Nagykovácsi, Nagytarcsa, Pécel, Pomáz, Solymár, Szigetszentmiklós, Szentendre, Törökbálint, Üröm, Vecsés)-A szolgáltatás díja: A mindenkor érvényes szállítási tarifákat a szállítási díjszabás tartalmazza.

Az aktuális szállítási díjszabás itt elérhető: https://bekaskft.hu/-hSZALLDIJ.html

-Szállítási határidő: A megrendeléstől számított 4 órán belül

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a rendelt árut a megrendelt időpontban nem veszi át, úgy Szállító értékhatártól függetlenül jogosult az áru újraszállításakor a mindenkor érvényben lévő szállítási díj felszámítására. Többszöri eredménytelen kiszállítási kísérletet követően Szállító jogosult kizárólag saját telephelyén teljesíteni a megrendelést.

 

V. Az áru átvétele megvizsgálása

 

 1. A teljesítéstől, azaz az áru átadásától a kárveszély a Megrendelőre száll át. A Megrendelő képviseletében az áru átvételére magát jogosítottnak feltüntető személyt – ha a körülményekből más nyilvánvalóan nem következik - az átvételre és azzal kapcsolatos nyilatkozattételre feljogosított személynek kell tekinteni.

 

 1. A Megrendelő az áru átvételekor annak mennyiségi ellenőrzését valamint a csomagolás sértetlenségét köteles azonnal elvégezni. A minőségi vizsgálatot az átvett árumennyiség megvizsgálásához szükséges idő, de legkésőbb két nap alatt köteles befejezni.

 

 1. Az átvett termékekhez kapcsolódó kísérő dokumentum; számla vagy szállítólevél valóságtartalmát, azaz az átvett áru fajtáját és mennyiségét a Megrendelő a termékek átvételekor a számla azonnali kiegyenlítésével elismeri.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a leszállított áru mennyiségi hibáját észleli, köteles kifogását a Szállító képviselőjével haladéktalanul közölni és a szállítólevélre, számla esetén külön dokumentumra rávezetni.

 

 1. A minőségi kifogást a Megrendelő az átvizsgáláshoz szükséges maximum két nap alatt – de alapos okból történő akadályoztatás esetén az átvételtől számított 8 nap alatt - jelentheti be a Szállítónak.

 

 1. Nem minőségi illetve nem mennyiségi kifogásból eredő egyéb visszáru igényét a Megrendelő szárazáru esetén az átvételt követő 8 napon belül jelentheti be a Szállítónak. A Szállító a bejelentett igénynek nem köteles eleget tenni. Szállító a visszáru igénnyel érintett termékeket csak eredeti csomagolásban, hiánytalan mennyiségi és minőségi állapotban, kizárólag az érvényes szavatossági időn belül veszi vissza. Egyéb visszáru igényből fakadóan a Szállító hűtős/gyorsan romló terméket nem vesz vissza!

 

 1. A Megrendelő Fagyasztott árura vonatkozó, nem minőségi kifogásból eredő visszáru igényét a hűtési lánc megszakadása miatt Szállító nem tudja teljesíteni.

 

 1. A Megrendelő által bejelentett mennyiségi vagy minőségi kifogást a Szállító köteles 8 nap alatt kivizsgálni, és álláspontjáról a Megrendelőt tájékoztatni. Amennyiben a Megrendelő kifogását megalapozottnak tartja, köteles a Megrendelőt olyan helyzetbe hozni, mintha eredetileg is szerződésszerűen, hibátlanul teljesített volna.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő bármilyen okból az átvett terméket vissza kívánja küldeni, azt kizárólag FELIR azonosítójának megadásával teheti meg. Szállító tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az élelmiszerláncról és felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 38/C. § (1) pontjában foglalt rendelkezések alapján a törvény hatálya alá tartozó termékeket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőitől tilos vásárolni, illetve terméket értékesítésre, szállításra, tárolásra átvenni. A rendelkezés megsértése esetén a Hivatal az átvevővel szemben – többek között - az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

-tevékenység végzését legfeljebb egy évre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést legfeljebb három évre megtilthatja, az újbóli működést feltételhez köthet;

-vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve kezdeményezheti annak visszavonását;

-termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja;

-elrendelheti termék, eszköz, anyag vagy más tárgy zár alá vételét, lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását;

-mulasztási bírságot szabhat ki, melynek legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázmillió forint, de legfeljebb a megelőző üzleti évben elért, a felügyeleti díj alapját képező nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka

 

 1. A Megrendelő köteles a terméket felhasználás előtt tételenként /zsák, doboz stb./ egyenként megvizsgálni, és ha valamely egységben hibásnak ítélt terméket talál, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szállítónak, és a még fel nem bontott egységeket ebben az állapotban megőrizni. A Szállító a hibás illetve – a hiba felfedezése után fel nem bontott – egységeket visszaveszi, és a már kifizetett ellenértéket 2 banki nap alatt a Megrendelő számlájára visszautalja.

 

 1. Megrendelő vállalja, hogy az átvett termékek ipari felhasználása esetén próbagyártást végez, és csak annak pozitív eredménye ismeretében engedi a megrendelt teljes mennyiséget gyártásba.

A Szállító nem felel azokért a károkért és következményekért, amelyek abból adódnak, hogy a Megrendelő a feldolgozás vagy feldolgozásra átadás előtt az áru minőségi megvizsgálását elmulasztotta.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a megrendelt és a Szállító által rendelkezésre bocsátott terméket továbbértékesíti, köteles a termék megrendelőjét tájékoztatni a V. 10-18 pontokban írt megvizsgálási és szavatossági igény érvényesítési feltételekről. Az ennek elmulasztásából eredő következmények a Szállítóra nem háríthatók át.

 

 1. A jelen feltételekben írt határidőben be nem jelentett mennyiségi vagy minőségi kifogás későbbi érvényesítésére lehetőség nincs.

 

 1. Ha a Megrendelő kifogása nem mennyiségi vagy minőségi jellegű, hanem egyéb az áruval kapcsolatos igény, vagy kérés merül fel, azt ugyancsak az átvételtől számított 8 nap alatt jelentheti be.

 

 1. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az áru átvételekor az áruval leszállított göngyöleget nem szolgáltatja vissza Szállítónak, vagy nem ad cseregöngyöleget, úgy annak ellenértékét Szállító részére kifizeti. A Megrendelőnél maradt göngyöleget Szállító az aktuális listaáron számlázza le Megrendelő felé. Göngyöleg termékkörbe alábbi termékek tartoznak: EUR raklap, Műanyag EUR raklap, Egyéb –nem egyutas- raklap, húsos láda, tejes láda, M10/M20/M30-as rekesz, E2 láda, vegyi rekesz, thermobox és –paplan. Számlázás a mindenkor érvényes árak alapján történik. Amennyiben Megrendelő a már leszámlázott göngyöleget visszaszolgáltatja Szállítónak, úgy a göngyölegek a Megrendelő felé jóváírásra kerülnek.

 

Az aktuális göngyölegárak itt elérhetőek: https://bekaskft.hu/-hGONGY.html

 

 

VI. Az áru ellenértéke

 

 1. A szállítási szerződés tárgyát képező áruk mindenkor hatályos árait a Szállító terméklistái /szállítói árjegyzékei / tartalmazzák.

Az árjegyzékben nettó árak szerepelnek, amelyeket terheli a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő ÁFA.

 

 1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa képviselt vállalkozás adójogi státusza megváltozik, azt haladéktalanul jelzi Szállító felé. A bejelentés késedelmes teljesítéséből eredő minden jogkövetkezmény a Megrendelőt terheli

 

 1. A szerződő felek rögzítik, hogy Szállító kizárólag a megrendelés leadásakor érvényben lévő terméklistában szereplő árakon tudja a szállítást teljesíteni.

 

 1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a tévesen jelölte meg az ÁFA törvény 142.§.i) pontja alapján „fordított” adózású termékek esetén alkalmazandó adófizetői besorolást, a téves adatszolgáltatásából eredő minden nemű jogkövetkezmény a Megrendelőt terheli.

 

VII. Fizetési feltételek

 

 1. A Megrendelő a megrendelt és átvett áru ellenértékét - az áru átvételével egy időben - a Szállító számlája alapján készpénzben köteles megfizetni a Szállító házipénztárába, vagy a Szállító erre meghatalmazott munkatársának /pl. gépkocsivezető/.

A Szállító a Megrendelő részére - kizárólag írásban - halasztott fizetést engedélyezhet. Ebben az esetben az ellenérték megfizetése a számlában írt teljesítési határidőben esedékes a Szállító bankszámlájára utalással.

 

 1. Késedelmes fizetés esetén a Szállító a Ptk 6:155.§-ban írt – vállalkozások közötti - késedelmi kamatot számítja fel. Jogosult a Szállító – a hatályos jogszabályok szerinti – behajtási költségátalány érvényesítésére.

 

VIII. A szerződés megszűnése

 

 1. A szállítási szerződést a szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.

 

 1. A felek bármelyike a szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással írásban felmondhatja azzal, hogy a Szállítóhoz a felmondás megérkezése előtt eljutott megrendelést a feleknek szerződésszerűen teljesíteniük kell.

 

 1. A Szállító a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megrendelő a Szállítónál igazolhatóan 1 éve nem folytat aktív vásárlói tevékenységet, illetve vásárlási volumene a szerződés felülvizsgálatát megelőző 1 évben nettó 10.000 Ft alatt van.

 

 1. A felek bármelyike jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén. Ezek különösen a következők.

-ha Megrendelő a megrendelt áru átvételét alapos indok nélkül megtagadja

-ha a Szállító a Megrendelő által benyújtott és alaposnak tartott mennyiségi vagy minőségi kifogással kapcsolatos kötelezettségeinek / pótlás, kicserélés stb. / a Megrendelő felszólítása ellenére 8 nap alatt nem tesz eleget.

-ha a Szállító a szállítással késedelembe esik, és a Megrendelő felhívása ellenére szállítási kötelezettségének 8 nap alatt nem tesz eleget.

-ha a Megrendelőnek 30 napnál régebbi lejárt tartozása áll fent a Szállító felé

 

 

 

IX. Egyéb rendelkezések

 

 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan egymással közlendő nyilatkozataikat általában olyan módon kell megtenniük, hogy annak megtörténte igazolható legyen.

 

 1. A szerződés létrejöttével, megszüntetésével, hibás teljesítéssel, fizetési kötelezettséggel és késedelemmel valamint ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos nyilatkozatokat postai úton kell megtenni. A felek a szállítási szerződésben megjelölt postacímére ajánlott levélben megküldött küldeményt – ettől eltérő tény bizonyítása hiányában – az igazolt feladást követő 8. napon kézbesítettnek kell tekinteni. A székhely vagy postacím változásának elmulasztásából eredő következményekért a mulasztó felel.

 

 1. A Szállítási szerződést /15 napnál nem régebbi cégkivonat, illetve más okirat szerinti/ a cég képviseletére jogosult; az aláírási címpéldányon, aláírás mintán szereplő vagy az ezeken szereplő személy által, szerződéskötésre teljes bizonyító erejű magánokiratban / két tanúval hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett / meghatalmazott személynek kell aláírnia.

 

 1. A felek kötelesek az adataikban történt változásokat 3 nap alatt - ha korábban tesznek a másik fél felé nyilatkozatot, akkor ezzel egyidejűleg - bejelenteni. Ennek elmulasztásból eredő következményekért felelősséggel tartoznak.

 

 1. A Szállítási szerződés rendelkezései csak írásban módosíthatók.

 

 1. A Szállítási szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései – a 6:77-6:81 §-ai és különösen a 6:231.§-a - továbbá a 6:82-6:85 §-ai az irányadóak.

 

 1. A szállítási szerződéssel és a jelen Általános Szállítási Feltételekkel összefüggésben felmerülő jogviták elbírálására a Pp általános illetékességi rendelkezései szerint illetékes bíróság illetékes.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelőkkel kötendő szállítási szerződések mellékletei, melynek megismerését és megtárgyalását követő elfogadását a Megrendelők a szállítási szerződés aláírásával elismerik.

 

Budapest, 2022.01.01.

 

 

                                                                                                        

BÉKÁS Nagykereskedelemi Kft

                                                             Nádaskai László, Nádaskainé Piroch Zsuzsanna

                                                                                    ügyvezetők

Bejelentkezés
Ahogy a legtöbb weboldal, a miénk is sütiket (cookie-kat) használ a nagyobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Tudjon meg többet
Értem